Svetovni dan turizma in CLLD projekti

Svetovni dan turizma in CLLD projekti

Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, v članku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavlja projekte, sofinancirane v okviru pristopa LEADER/CLLD.

Projekti za razvoj podeželja, ki se financirajo s pomočjo različnih evropskih skladov v okviru skupnega pristopa CLLD, so slovenskemu podeželju prinesli številne novosti, ki omogočajo bolj kakovostno življenje na vasi in v mestnih naseljih ter nadgrajujejo osnovno turistično ponudbo območja. To je ponekod ključno za razvoj butičnega turizma v lokalnem okolju.

Iz našega območja so omenjeni nekateri projekti iz Bele krajine, sicer pa imamo na našem območju ogromno projektov, ki so neposredno prispevali k razvoju in predvsem odličnejši turistični ponudbi.

 


Vabljeni k branju članka na POVEZAVI


Svetovni dan turizma bodo obeležile tudi vse tri belokranjske občine: 


 


Nazaj na: Novice