Študijski program »FITOTERAPIJE« Univerze v Novem mestu - strokovna podpora projektom izvedenih na obočju LAS DBK

Študijski program FITOTERAPIJE Univerze v Novem mestu strokovna podpora projektom izvedenih na obočju LAS DBK

Zeliščarski center JV Slovenije v Škocjanu, urejen tudi s pomočjo sredstev CLLD, že odpira svoja vrata. Zeliščarski center s svojimi visokimi gredami in urejeno vstopno točko vse bolj postaja učilnica v naravi, kjer si lahko vsi zainteresirani ogledajo zelišča v urejenem okolju, s pomočjo izobraževalnih delavnic pa spoznavajo zdravilni učinek le teh.

Da pa Dolenjska postaja resnično pomembno zeliščarsko območje pa potrjuje tudi nov enoletni izobraževalni program »Osnove fitoterapije«, razvit v okviru Fakultete za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu. Program »Osnove fitoterapije« je del akreditiranega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fitoterapije in vsebuje sklop predmetov, ki ponujajo temeljna znanja za fitoterapevte in njihovo delovanje v poslovnem okolju. V program se lahko vpišejo osebe s predhodno zaključeno štiriletno srednješolsko izobrazbo. Razpis je dostopen na spletni  strani Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene ne vede: https://fzv.uni-nm.si. Rok za prijavo 30. 4. 2021.

V študijskem letu 2021/2022 bo razpisan tudi celoleten visokošolski strokovni študijski program Fitoterapije, ki bo trajal 3 leta. Študijske obveznosti, opravljene v okviru programa »Osnove fitoterapije«, bodo slušateljem priznane, v kolikor se bodo odločili tudi za vpis v študijski program Fitoterapije.

 

Vabljeni k vpisu.


Program Osnove fitoterapije
ZLOŽENKA


 


Nazaj na: Novice