Srečanje treh LAS regije JV Slovenije

Srečanje treh LAS regije JV Slovenije

V petek, 4. 9. 2020, je v Podeželsko izobraževalnem centru, Breg 1, potekalo srečanje vodilnih partnerjev TREH LAS JV SLOVENIJE. Srečali so se s ciljem poenotenja mnenj glede trenutno aktualnih tem.

Oblikovani so bili naslednji zaključki:

  • LAS niso zainteresirane za prenos nalog posredniškega organa na LAS. Še naprej ostajajo v vlogi animatorja in razvojnika ter svetovalca pri pripravi dokumentacije. Posredniške naloge še naprej opravlja ARSKTRP in na za to pristojna ministrstva.
  • LAS še naprej ostajajo organizirane kot pogodbeno partnerstvo, brez prekinitve (oz. ponovne ustanovitve). V NFP 2021–2027 se morajo jasno razmejiti odgovornosti med organi LAS in vodilnim partnerjem LAS.
  • Financiranje LAS v regiji JV Sloveniji s strani občin partneric v prehodnem obdobju 2021–2023 ostaja nespremenjeno – v enaki višini kot do sedaj.
  • LAS bodo na prvi naslednji seji Sveta regije JVS članom predlagale, da se za izvajanje pristopa CLLD v letih 2021–2027 nameni 8% sredstev iz kohezijske politike in enak odstotek tudi iz sredstev EKSRP.

V nadaljevanju je potekal razgovor o poenostavitvi postopkov izvajanja pristopa CLLD, da bi ta postal bolj prijazen tako do prijaviteljev kot samih nosilcev programa.


Nazaj na: Novice