Srečanje partnerskih LAS v okviru projekta »VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA«

Srečanje partnerskih LAS v okviru projekta VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA

V četrtek, 21. 9. 2023, so se sestale partnerske LAS (LAS DBK, LAS STIK, LAS PPDTK in LAS Brkinov in Krasa), ki izvajajo projekt »Veriga eko zelišč od Dolenjske in Krasa«. Na srečanju projektne skupine so partnerji pregledali dosežene rezultate prve faze projekta in se dogovorili o načinu poročanja.

Aktivnosti pri vseh vključenih lokalnih akcijskih skupinah potekajo v skladu s predvideno časovnico v projektu. Prva faza je namenjena predvsem nakupu opreme, ki bo v nadaljevanju uporabljena za razvoj novih produktov, pa tudi kot učna oprema za izobraževanje zeliščarjev. Izvedene so bile prve delavnice za animacijo obstoječih in potencialnih zeliščarjev ter za osveščanje prebivalcev o pozitivnem vplivu zelišč na zdravje in splošno počutje uporabnikov.

Partnerji so si ogledali tudi nov center zelišč v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, sofinanciran iz sredstev projekta. Izvajalci aktivnosti so predstavili ambiciozno vizijo centra. Želijo postati center za predelavo in embaliranje zelišč. Center bo odprt za zunanje uporabnike, ki bodo imeli na razpolago sodobno opremo in prostore urejene po vseh zahtevah HACCP. To bo tudi velika spodbuda za nadaljnji razvoj zeliščarstva na tem območju, ki ima izredno ugodne pogoje, vendar je še vedno premalo prepoznan potencial.


 


Nazaj na: Izvajanje projektov