SPREMEMBA STRATEGIJE LAS DBK 2014–2020

SPREMEMBA STRATEGIJE LAS DBK 2014 2020

V poletnih mesecih LAS Dolenjska in Bela krajina ne miruje.

V potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila poslana prva sprememba Strategije lokalnega razvoja Dolenjske in Bele krajine. Sprememba Strategije je potrebna, saj zaradi vseh zamud povezanih tako s pridobivanjem statusa, kot v nadaljevanju s potrjevanjem prijavljenih sredstev oddanih na javnem pozivu, ne bo mogoče doseči zastavljenih mejnikov oz. kazalnikov presečnega obdobja. Sicer bodo odstopanja minimalna, toda kljub temu se je Skupščina LAS DBK na svoji seji, dne 20. 7. 2018, odločila, da pristopi k spremembi strategije.

V okviru spremembe Strategije je Skupščina LAS predlagala tudi relokacijo sredstev ter prenos sredstev med ukrepi. Sredstva iz ukrepov, kjer interes v okviru javnih pozivov ni tako velik, so bila prenesena na ukrepe, kjer je interes večji. Predvidevamo, da bo Koordinacijski odbor potrdil spremembo strategije še v letošnjem letu, zato nameravamo konec leta objaviti 3. javni poziv LAS DBK.

Vse potencialne prijavitelje že sedaj vabimo, da se oglasijo na sedežu LAS DBK, da pričnemo s pripravo projektnih predlogov.


Nazaj na: Novice