Spletna predstavitev Strateškega načrta SKP 2023–2027 za najširšo javnost, 14. 10. 2022

Spletna predstavitev Strateškega načrta SKP 2023 2027 za najširšo javnost 14 10 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja (MKGP) je v spletni predstavitvi dne, 14. 10. 2022, predstavilo Strateški načrt kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 (SKP 2023 – 2027). Krovna usmeritev SKP za to obdobje je »trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države in povečanje samooskrbe«. SKP je zelo ambiciozno zastavljen, saj je prvič v enotnem dokumentu opredeljena  celotna kmetijska politika, tako I. STEBER, ki obsega intervencije v obliki neposrednih plačil in sektorske intervencije, kot tudi II. STEBER, ki obsega intervencije razvoja podeželja (sklad EKSRP). Finančni okvir SKP 2023 – 2027 znaša 1,8 mlrd. EUR  (EU+SLO udeležba), od tega za I. steber 680,5 mio EUR in II. steber 1,114 mlrd. EUR.

Pristop LEADER/CLLD se bo izvajal v okviru II. stebra – razvoj podeželja (IRP 26). Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.  Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij in operacij sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju. Operacije v okviru intervencije prispevajo k doseganje k cilju intervencije, SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, vključenosti partnerjev, inovativnosti, dodani vrednosti območja LAS. Za izvedbo intervencije LEADER je v SKP namenjenih 44,428 mio. EUR (EU+SLO udeležbe).

Celotna predstavitev se nahaja na tej povezavi.

slika


Nazaj na: Novice