Sodelovanje pri evalvaciji na Visoki šoli za upravljanje podeželja

Sodelovanje pri evalvaciji na Visoki šoli za upravljanje podeželja

VŠUP je LAS DBK povabila k sodelovanju v timu za samoevalvacijo, ki bo po načelu konsenza ocenil stopnjo doseganja meril po metodologiji, ki jo je razvila Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in temelji na NAKVIS-ovih Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov.

Predmet samoevalvacije je ocena delovanja visokošolskega zavoda, kadrov, vključenih v izvajanje programov, vključenost študentov v pripravo in izvedbo programov, materialne razmere zavoda in zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanja, posodabljanja in izvajanja študijskega programa.

Na osnovi izdelane evalvacije bo tim za samoevalvacijo prepoznal neskladnosti in oblikoval predloge za izboljšanje in te povzel v Programu ukrepov po samoevalvaciji.


Nazaj na: Novice