Škocjan - Obnova tradicionalne stavbne dediščine na podeželju...

ZAGRAŠKI LOG

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. v sodelovanju z Občino Škocjan vabi na delavnico »OBNOVA TRADICIONALNE STAVBNE DEDIŠČINE NA PODEŽELJU Z MOŽNOSTJO RAZVOJA STACIONARNEGA TURIZMA«, ki bo v četrtek, 09.09.2010, ob 11:00 uri, v dvorani Metelkovega doma (Škocjan 35) v Škocjanu.

Na delavnici bodo udeleženci med drugim s strani predavateljev (dr. Marko KOŠČAK, Studio MKA Trebnje, d.o.o.; mag. Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto; Jožica Povše, Razvojni center Novo mesto, d.o.o.) izvedeli vse o tradicionalni stavbni dediščini kot priložnosti za razvoj novega turističnega produkta, dobili informacije o nepremični kulturni dediščini ter o virih financiranja sredstev EU.

Več informacij o delavnici lahko dobite v TIC Škocjan ali v Razvojnem centru Novo mesto, d.o.o.

Vse zainteresirane vabimo, k čim večji udeležbi!


Nazaj na: Novice