Samovrednotenje Lokalne razvojne strategije LAS DBK 2017–2018

Samovrednotenje Lokalne razvojne strategije LAS DBK 2017 2018

V skladu z izdelano Strategijo LAS Dolenjska in Bela krajina mora vodilni partner Razvojni center Novo mesto d.o.o. vsako leto izvesti vrednotenje v okviru CLLD, in sicer vrednotenje poteka na dveh ravneh: na ravni programov zadevnih skladov (v okviru organov upravljanja) in na lokalni ravni LAS. Uredba EU 1303/2013, v točki 34.3 g, uvaja obveznost spremljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja in operacij, ki prejemajo podporo ter izvajanja posebnih vrednotenj, povezanih z izvajanjem lokalne razvojne strategije.

Dokument: SAMOVREDNOTENJE 2017–2018


 


Nazaj na: Novice