Izteka se rok za oddajo vlog na javni poziv LAS DBK 2016

Izteka se rok za oddajo vlog na javni poziv LAS DBK 2016

Bliža se rok za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016.
Vlogo lahko oddate do petka, 10. 2. 2017 (priporočeno po pošti ali do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja).

Zadnja vprašanja in možnosti usmeritve glede vsebine operacije so bila možna do 5. 2. 2017, zato v nadaljevanju v skladu z navodili iz razpisa ne smemo več dajati pojasnil.
Smo pa posodobili dokument z vprašanji in odgovori, ki so prispela do navedenega datuma.

V zadnjem mesecu smo dobili kar nekaj vprašanj povezanih s pridobivanjem treh ponudb za naložbe, storitve in prispevek v naravi, ki so predmet operacije in niso v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. Sistem treh ponud, ki jih je potrebno priložiti k Idejnemu predlogu operacije, določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in sicer v 64. členu, 5. odstavek. Pravilo velja le za operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev EKSRP. Za operacije sofinancirane iz sredstev ESRR, je potrebno priložiti le eno ponudbo.

V tem času smo tudi dobili dodatna pojasnila za Občine, ki se navezujejo na uveljavljne DIIP-a pod splošne upravičene stroške: DIIP v operaciji ni upravičen strošek. DIIP je izhodiščni dokument za vključitev investicije v NRP občine. Ko je investicija vključena v NPR lahko občina pristopi k izdelavi investicijske (IP) in tehnične dokumentacije (ki pa je upravičen strošek). Iz tega sledi, da izdelava projektne dokumentacije ni upravičen strošek v operaciji, če je bila izdelana pred DIIP.


VPRAŠANJA in ODGOVORI_dop.


Nazaj na: Novice