Prve potrditve operacij_sklad ESRR

Prve potrditve operacij sklad ESRR

Z veseljem sporočamo, da smo na LAS Dolenjska in Bela krajina, dne 25. 10. 2017, prejeli pisno obvestilo o potrditvi operacij za vse štiri projektne predloge, ki so bili prijavljeni in potrjeni na 1. Javnem pozivu LAS DBK, v okviru sofinanciranja Evropskega regionalenga sklada (ESRR). V nadaljevanju sledi podpis pogodb z upravičenci (vsi parnerji v projektu) ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlagatelj/nosilec operacije

Naziv operacije

Predvidena vrednost operacije skupaj

Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ

FOŠ | Fakulteta za organizacijske študije NM

Odprta akademija za inovativni turizem

98.015,48 EUR

75.903,76 EUR

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

128.012,88 EUR

96.416,80 EUR

Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline

Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov

193.223,60 EUR

132.849,58 EUR

GTM Gostinstvo in turizem d.o.o. Metlika

"Kolpa e-bike" Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

95.760,02 EUR

63.321,23 EUR


POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV NA PRVEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020Nazaj na: Novice