Projektna skupina štirih LAS pripravlja novo strategijo za VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA RAZVOJ DROBNICE

Projektna skupina štirih LAS pripravlja novo strategijo za VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA RAZVOJ DROBNICE

V ponedeljek, 24. 9. 2018, se je sestala projektna skupina sestavljena iz predstavnikov štirih sodelujočih LAS (LAS s Ciljem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline in LAS Dolenjska in Bela krajina) in strokovnjakov, s ciljem priprave strategije za vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice. V prvi fazi projekta Novi izzivi slovenske drobnice bo potrebno izdelati analizo stanja in potencialov ter na podlagi ugotovitev v sodelovanju s strokovnjaki pripraviti načrt razvoja. Trenutno na območju vseh štirih vključenih LAS-ov, nastaja analiza stanja in potencialov na področju sektorja drobnica. Konkretno se na območju LAS DBK izdeluje analiza stanja za Belo krajino. V okviru analize bo pregledano stanje na terenu, evidentirani resursi, znanje, tehnologije in možnosti obdelave volne, problematike, možnosti povezovanja na različnih nivojih in področji itd.

Na skupnem sestanku v Idriji so predstavniki partnerskih LAS izmenjali izkušnje ter informacije, ki so jih pridobili z izdelano analizo do sedaj in v grobem začrtali nadaljnje prioritete pri razvoju drobnice, ki bodo potekale v smeri: večje organiziranosti rejcev, trga in deležnikov; izobraževanja vseh ciljnih skupin; animacije in promocije; krepitvi finančnih spodbud in razvoja novih produktov.Nazaj na: Izvajanje projektov