LAS Dolenjska in Bela krajina

Projektna skupina štirih LAS pripravlja novo strategijo za VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA RAZVOJ DROBNICE

Projektna skupina štirih LAS pripravlja novo strategijo za VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA RAZVOJ DROBNICE

V ponedeljek, 24. 9. 2018, se je sestala projektna skupina sestavljena iz predstavnikov štirih sodelujočih LAS (LAS s Ciljem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline in LAS Dolenjska in Bela krajina) in strokovnjakov, s ciljem priprave strategije za vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice. V prvi fazi projekta Novi izzivi slovenske drobnice bo potrebno izdelati analizo stanja in potencialov ter na podlagi ugotovitev v sodelovanju s strokovnjaki pripraviti načrt razvoja. Trenutno na območju vseh štirih vključenih LAS-ov, nastaja analiza stanja in potencialov na področju sektorja drobnica. Konkretno se na območju LAS DBK izdeluje analiza stanja za Belo krajino. V okviru analize bo pregledano stanje na terenu, evidentirani resursi, znanje, tehnologije in možnosti obdelave volne, problematike, možnosti povezovanja na različnih nivojih in področji itd.

Na skupnem sestanku v Idriji so predstavniki partnerskih LAS izmenjali izkušnje ter informacije, ki so jih pridobili z izdelano analizo do sedaj in v grobem začrtali nadaljnje prioritete pri razvoju drobnice, ki bodo potekale v smeri: večje organiziranosti rejcev, trga in deležnikov; izobraževanja vseh ciljnih skupin; animacije in promocije; krepitvi finančnih spodbud in razvoja novih produktov.Nazaj na: Izvajanje projektov