Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

Prijaviteljica Mestna Občina Novo mesto je v partnerstvu z Društvom oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, Društvom upokojencev Otočec ter Združenju šoferjev in avtomehanikov Novo mesto s projektom »Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 42.766,35 eur, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto, 28.826,69 eur, ostalo so vložki partnerjev. Iz sredstev ESRR je projekt sofinanciran v višini 80% oz. 28.048,33 eur.

V sklopu operacije je v mesecu marcu Mestna občina novo mesto izvedla nakup električnega vozila v katerega bo vgrajena slušna zanka, ki bo pomoč pri premagovanju komunikacijskih preprek med voznikom in naglušno osebo oz. uporabnikom slušnega aparata.

Z električnim avtomobilom, ki ga bo občina imela vsakodnevno na voljo bo nudila brezplačne prevoze za starejše in druge ranljive ciljne skupine prebivalstva in s tem omogočila večjo socialno vključenost le teh in boljšo dostopnost do storitev, ki jih ponuja lokalno okolje. Predvsem gre za storitve, ki so socialne narave in pomenijo druženje, ustvarjanje novih vezi in preprečevanju osamljenosti.


Nazaj na: Izvajanje projektov