Projekt Nordijska hoja na podeželju je v polnem teku

Projekt Nordijska hoja na podeželju je v polnem teku

V občini Šmarješke Toplice smo aktivno pristopili k izvajanju ukrepov za dvig kvalitete življenja na podeželju z ureditvijo skupnih površin za rekreacijo in druženje v tesnem stiku z bogato kulturno dediščino.

V okviru projekta Nordijska hoja na podeželju pospešeno poteka trasiranje novih ter obstoječih nordijskih in kolesarskih poti, ki vodijo mimo najpomembnejših točk v občini, ob katerih se obiskovalci seznanijo z bogato zgodovino na Vinjem Vrhu, ob Hiši žive dediščine ali ob cerkvah in spoznavajo naravne vrednote: Klevevž, Tržič in Zdravce. 12 cerkva, ki so razglašene kot spomeniki lokalnega pomena, bodo označene z označevalnimi tablicami, na markantnih točkah nordijskih poti pa bodo stale informativne table. Pri cerkvi v Dolenjem Kronovem bo poleg table postavljena tudi urbana oprema, ki bo zajemala stojalo za kolesa in smetnjak.

Živahno je tudi v Beli Cerkvi, kjer gredo proti koncu dela na ostrešju kozolca toplarja, pod katerim se bodo tudi v bodoče odvijale različne prireditve. Poleg ureditve prostora za družabno dogajanje pa bomo poskrbeli tudi za oživitev zapuščine Jožeta Karlovška, ki je bil rojen v Šmarjeti, saj bodo kozolec krasili tudi njegovi ornamenti. Vsa dela bodo končana najkasneje do konca septembra, potem pa se bodo pričele izvajati aktivnosti za promocijo nordijske hoje in naravne ter kulturne dediščine na območju Šmarjeških Toplic v okviru izdelave zemljevida, organizacije tematskih pohodov in dopolnitve informacij na spletnih straneh turistično informacijskega centra. Na ključnih lokacijah v Šmarjeških Toplicah in v Termah Šmarješke toplice bodo postavljene tudi posebne informacijske table. Da bomo znali pravilno interpretirati našo naravno in kulturno dediščino pa bomo poskrbeli v okviru izvedbe tečaja za lokalne turistične vodnike in delavnice z lokalnim prebivalstvom. Izobraževanje za turistične vodnike se bo pričelo v mesecu novembru 2018, zato zainteresirane občane in občanke vabimo k prijavi, ki jih zbiramo na Občini.

Projekt Nordijska hoja na podeželju je bil uspešen na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina Šmarješke Toplice projekt izvaja skupaj s partnerji: Terme Krka, d.o.o., Turistično društvo Šmarješke Toplice, Športno turistično društvo Bela Cerkev in družina Korenič. Vrednost projekta je 51.654,35 EUR z DDV, 80 % vrednosti (do 35.186,78 EUR) bo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Avtorica: Alja Rabzelj, občinska uprava


clld_eksrp


Nazaj na: Izvajanje projektov