Projekt neposredne potrditve LAS DBK »Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO«

Projekt neposredne potrditve LAS DBK Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO

Spoštovani!

Opozoriti vas želimo na projekt »Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO«, ki se trenutno izvaja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Projekt je nastal v sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo mesto, Društvom Hospic, Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede in Rdečim križem Območno združenje Novo mesto. Potrjen je bil konec leta 2021 po postopku neposredne potrditve projektu.

Nastal je iz potrebe po informiranju javnosti o obstoju mobilne paliativne enote in povezovanju NVO pri reševanju zatečenih primerov na terenu ter zaradi vseh več duševnih stisk povezanih s Covidom, depresijami, anksioznostjo in vseh oblik odvisnosti, pa tudi nasilja v družini, bolezni povezanih s Covidom, pa tudi nedostopnosti do nujno potrebne medicinsko psihiatrične pomoči.

V okviru projekta bo/bodo:

  • Vzpostavljene strukturne podlage za delovanje mobilne paliativne enote v sklopu Splošne bolnišnice Novo mesto.
  • Oblikovana celostna podoba mobilne paliativne enote (logotip), kupljene uniforme in predstavitveni materiali (roloji z osnovnimi informacijami za uporabnike). Predstavitveni roloji bodo postavljeni znotraj vseh občinskih središč občin partneric LAS.   
  • Izvedena regijska posveta (Dolenjska in Bela krajina) na katerih bo strokovna javnost (primarno zdravstvo in predstavniki lokalnih skupnosti) informirani o pomenu paliativne oskrbe na domu in o vzpostavitvi mobilne paliativne enote znotraj regije;
  • Razvit program za izobraževanje neformalnih oskrbovalcev in posneti kratki filmi na temo reševanja.
  • Za širšo javnost Društvo Hospic organiziralo izobraževanje na temo žalovanja. Delavnice bodo izvedene v vseh občinskih središčih znotraj LAS.   
  • Na nivoju LAS DBK vzpostavljena in oblikovana mreža deležnikov za izvajanje paliativne oskrbe, v katero bodo vključene lokalne skupnosti, DSO, zdravstveni domovi in ostali zainteresirani. Ta bo v nadaljevanju skrbela za trajnost projekta in razvijala nove projekte. Pripravili pa bodo tudi protokol sodelovanja.
  • Oblikovana mreža NVO za izvajanje socialnih storitev za ranljivo ciljno skupino in za osveščanje prebivalcev o ostalih programih pomoči, ki jih izvajajo NVO na območju LAS DBK. Izdelan bo protokol sodelovanja NVO v mreži Načrt programa »Mobilne storitve za ranljive ciljne skupine«.

Trenutno Društvo Hospic in Rdeči križ OZ Novo mesto izvajata delavnice »Ko ostaneš sam«. Delavnice so namenjene žalujočim ob izgubi bližnjega, pa tudi posameznikom bodočim prostovoljcem, ki želijo pomagati.

Trenutno sta najavljeni delavnici:

  • V torek, 31. 5. 2022, ob 18.00 uri, v Kulturnem domu Šmarjeta
  • V sredo, 13. 6. 2022, ob 11.00 uri, v Hiši sadežev Črnomelj

Delavnice so za vse sodelujoče brezplačne.

Vsa obvestila o delavnicah, posvetih, izobraževanjih, animacijskih dogodkih, bomo objavljali na spletni stani www.las-dbk.si. Za vse ostale informacije pokličite Jožico Povše, tel. št. 041 317 177.

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov