Projekt LAS DBK – Kompetenčni center robotike

Projekt LAS DBK Kompetenčni center robotike

Robotizacija postaja vse pomembnejša in se vse bolj vpleta v naše življenje (na službeni ravni in v domačem okolju). V projektu »Roboti so med nami« je nosilec projekta Razvojni center Novo mesto d.o.o. s parterji Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto in Društvom Čarunalnik, izdelal IZHODIŠČA KOMPETENČNEGA CENTRA ROBOTIKE na projektnem območju. Izdelana izhodišča predstavljajo koncept družbenega in tehnološkega sodelovanja ter povezovanja mladih, izobraževalnih ustanov, podjetij in ponudnikov sodobne tehnološke opreme. Koristi, ki jih bo prinesel kompetenčni center bodo:

  • Kakovostno praktično izobraževanju širšega kroga ljudi in stik z najnovejšimi tehnologijami.
  • Posameznikom, izobraževalnim ustanovam in podjetjem bo omogočil souporabo sodobne opreme, ki je stroškovno marsikomu nedosegljiva.
  • Prispeval bo k večji prepoznavnosti tehnično-naravoslovnih poklicev.
  • Dolgoročno bo zagotavljal več kakovostnega kadra za lokalna podjetja.
  • Predstavljal bo novo obetavno prodajno pot za ponudnike novodobne tehnološke opreme.
  • Omogočal bo kakovostnejši izvajanje poslanstva, usmerjenega v podjetniškega in lokalnega okolja.

 

Več o bodočem kompetenčnem centru robotike lahko izveste na POVEZAVI.


 


Nazaj na: Izvajanje projektov