Projekt Kreativni center EKO ustvarjalnega podjetništva - »EKO - UP«

Projekt Kreativni center EKO ustvarjalnega podjetništva EKO UP

Prijaviteljica Občina Mirna je v partnerstvu s Komunalo Trebnje d.o.o., AKLIH Domen Gregorič s.p. ter Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti s projektom »EKO – UP (Kreativni center EKO ustvarjalnega podjetništva)« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vrednost projekta z DDV znaša 133.548,86 eur, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 129.828,97 eur ostalo so vložki partnerjev. Iz sredstev ESRR je projekt sofinanciran v višini 80% oz. 88.215,29.

Konec maja 2021 je Občina Mirna zaključila 1. fazo obnove kulturnega centra. V sklopu projekta so zagotovili opremo kreativnega centra in s tem zagotovili prostorske pogoje za zagotovitev coworking prostora oz. centra za razvoj kreativnosti za povezovanje deležnikov (mladi, brezposelni, osebe z motnjami v razvoju, starostniki, potencialni in že uveljavljeni podjetniki ter socialna podjetja).

Implementacija novih, zelenih podjetniških modelov bo obogatila raznolikost kraja in prispevala k ustvarjanju potencialnih zelenih delovnih mest in razvoju podjetništva in novih podjetnikov v kraju.


Nazaj na: Izvajanje projektov