Prejeli smo prvo Odločbo o potrditvi projekta iz 2. javnega poziva

Prejeli smo prvo Odločbo o potrditvi projekta iz 2 javnega poziva

V teh dneh smo prejeli prvo Odločbo o potrditvi sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami, v vrednosti 41.639,12 EUR. Projekt je prijavil nosilec Kulturno umetniško društvo NOTARIMA (Črnomelj) skupaj s partnerji v okviru 2. javnega LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območji Bele krajine v programskem obdobju 2014–2020 (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP). 

V projektu sodelujejo, poleg nosilca, še Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center Črnomelj ter Belokranjec d.o.o. Namen projekta je oblikovanje in izvajanje programov za mlade, starejše in osebe s posebnimi potrebami, povezane z ohranjanjem tradicionalnih znanj in kulturne dediščine na podeželju. Omenjene ranljive skupine so v lokalnem okolju zapostavljene, s tem programom pa jim bo omogočena večja vključenost. Vsebina projekta je poleg nakupa nekatere glasbene opreme, povezana predsvem z izvedbo glasbenih delavnic (predstavitev igranja in uporaba ljudskih inštrumentov, ter učenje igranja na tradicionalne inštrumente) in medgeneracijskih glasbenih srečanj, s poudarkom na izkustvenem učenju v naravi pri petju ljudskih otroških pesmi in novonastalih otroških pesmih. 

Način izvedbe ustvarjalnih delavnic je v sklopu osmih srečanj ciljnih skupin. Medgeneracijska glasbena srečanja bodo potekala ločeno od ustvarjalnih delavnic, v vsaki občini (Črnomelj, Metlika in Semič) posebej, na prostem, kjer se bo preko glasbenega ustvarjanja povezalo, dopolnjevalo in primerjalo znanje mladostnikov in starejših oseb oziroma izvajalo izkustveno učenje v naravi. Oblike ciljnih skupin, na katerih se bo neposredno izvajal program, bodo: pevski zbori (vse ranljive skupine), šolski oddelki, delavno-varstveni oddelki, kot tudi posamezniki in manjše skupine.

Trajnost operacije zagotavlja predvsem končni produkt oz. strokovno gradivo s priloženo zgoščenko, ki bo izdano po zaključenih aktivnostih glasbenih delavnic  in medgeneracijskih glasbenih srečanj ter bo po končanem projektu v pomoč strokovnjakom pri delu z ranljivimi skupinami. 

 

Vlagatelj/nosilec projekta

Naziv projekta

SKLAD

Celotna vrednost operacije

Višina upravičenih stroškov

Sofinanciranje 80 %

KUD Notarima Črnomelj              

Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje pri mladih, starejših in osebah s posebnimi potrebami

EKSRP

41.639,12 EUR

37.304,38 EUR

29.843,50 EUR


Nazaj na: Izvajanje projektov