Predstavitev vsebine projekta Odprta akademija za inovativni turizem in ustvarjalnic inovativnega turizma

Predstavitev vsebine projekta Odprta akademija za inovativni turizem in ustvarjalnic inovativnega turizma

Fakulteta za organizacijske  študije v Novem mestu v sodelovanju s Kompasom Novo mesto d.o.o. in Turistično informacijskim centrom Novo mesto,  Termami Krka d.o.o., Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma,  izvaja projekt z naslovom Odprta akademija za inovativni turizem, ki traja v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2018. Projekt je bil prepoznan kot odličen in inovativen na prvem javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina in je sofinanciran iz sredstev CLLD 2014-2020.

 

Namen, vizija in usmeritve Odprte akademije za inovativni turizem

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za  odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.     

 

Ustvarjalnice inovativnega turizma

Odprta akademija za inovativni turizem je v teku projekta usmerjena v načrtovanje, organizacijo, promocijo in izvedbo štirih odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi in potrebnimi vsebinami na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, in sicer:

  • Organizacija atraktivne prireditve, certifikat Organizator turističnih prireditev, izvajanje v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej;
  • Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, certifikat Pripovedovalec zgodb, izvajanje v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog;
  • Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, izvajanje v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej;
  • Umetnost sožitja vin in kulinarike, certifikat Vinski svetovalec, izvajanje v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec.

Ustvarjalnice se bodo v mesecu aprilu, maju ter juniju 2018 izvajale pri deležnikih v turizmu ter v objektih turistične ponudbe oz. doživljajev na prostoru DBK.
Prijava in udeležba na ustvarjalnicah je za vse udeležence brezplačna. Prijave sprejemamo do 5. aprila 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest. 


- VEČ O PROJEKTU IN PROGRAMU USTVARJALNIC NA POVEZAVI

- PRISPEVEK (VAŠ KANAL) O POTEKU USTVARJALNIC NA POVEZAVI 

ZLOŽENKA


 


Nazaj na: Izvajanje projektov