Predstavitev našega dela študentom iz Zagreba

Predstavitev našega dela študentom iz Zagreba

Razvoj podeželja in pristop "od spodaj navzgor" je vedno bolj zanimiv, predvsem zaradi učinkovitosti, tudi za študente, katerih študijska vsebina se tako ali drugače navezuje na podeželje. Tako smo, na povabilo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, v petek, 22. 11. 2019, sprejeli skupino več kot tridesetih študentov iz Zagreba. 

Študentje 3. letnika Agronomske fakultete (smer študija: agrarna ekonomija in ruralni razvoj), so pod vodstvom prof. dr. Iva Grgića, z zanimanjem spremljali našo predstavitev delovanja Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. ter delovanja LAS DBK oz. projektov, ki se trenutno izvajajo na našem območju na temo turizma ter podjetništva na podeželju. 

Glede na to, da tudi na Hrvaškem aktivno delujejo Lokalne akcijske skupine, smo skušali študente animirati za vključitev v lokalno okolje, spremljanje lokalnih iniciativ in jih, glede na smer študija, spodbuditi k aktivni soudeležbi ustvarjanja razvoja podeželja preko LEADER/CLLD pristopa.  


 


Nazaj na: Novice