Predstavitev in delavnica CLLD - Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 20.05.2015

Predstavitev in delavnica CLLD Lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost 20 05 2015

Sreda, 20. 5. 2015, od 15. do 17.30 ure Novi trg 9, Novo mesto (2, nadstropje v prostorih Regijskega NVO centra).

Organizatorja: Regijski NVO center - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Razvojni center Novo mesto

V okviru Mreže NVO za socialno varstvo organiziramo predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) za obdobje do 2020, ki je programsko orodje za črpanje sredstev iz več strukturnih skladov (EKSRP, ESRR, ESRP in ESS).

Novo obdobje črpanja EU sredstev prinaša nekatere novosti, med njimi tudi program CLLD. Srečanje bo potekalo v dveh delih, in sicer bo 1. del namenjen predstavitvi CLLD in primerov lokalnih dobrih praks NVO iz preteklega obdobja, 2. del pa bo praktična delavnica razvijanja projektnih idej in povezovanja NVO.

Na delavnici bomo poiskali odgovore na naslednja vprašanja: kaj je CLLD in njegov namen; koliko sredstev je okvirno na voljo; kakšne vsebine podpira in kje so prioritete; obdobje financiranja in višina financiranja na projekt in kdaj bodo na voljo prvi razpisi za črpanje omenjenih sredstev. Program bosta predstavili Jožica Povše in Vesna Maksimović iz Razvojnega centra Novo mesto.

Poleg nevladnih organizacij s področja socialnega varstva vljudno vabljene tudi nevladne organizacije iz drugih področij delovanja, s sedežem v JV regiji.


Nazaj na: Novice