Poziv vsem članom Skupščine LAS DBK

Poziv vsem članom Skupščine LAS DBK

Dne 15. 2. 2023 je bila sklicana Korespondenčna seja LAS DBK, katere glavna točka je bila potrditev Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (Pogodba LAS DBK) ter Aneksa k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja in partnerske institucije pri lokalno  zasebnem partnerstvu LAS Dolenjska in Bela krajina.

 

Z aneksom k Pogodbi LAS DBK se urejajo uvodne določbe, ki so vezane na zahteve Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in na bolj natančno opredelitev nalog  in odgovornosti Skupščine kot najvišjega organa LAS ter na obveznosti, ki izhajajo iz delovanja LAS DBK iz prejšnje finančne perspektive.

Na spremembo partnerske pogodbe se navezujejo tudi Aneks k Pogodbi z vodilnim partnerjem LAS in partnersko institucijo, in sicer v delu ki se nanaša na upoštevanje določil Uredbe CLLD 2027 in na varstvo osebnih podatkov in varovanja poslovnih skrivnosti.

Vsem članom Skupščine LAS DBK je bilo poslano gradivo in glasovnica s predlogi povezanimi na potrditev obeh dokumentov. Za vse člane je bila v petek, 17. 2. 2023, organizirana spletna predstavitev obeh aneksov.

Presečni datum za oddajo glasovnic je 20. 2. 2023. Skupščina bo sklepčna, če bo za predlagane sklepe glasovala vsaj 2/3 članov, kar predstavlja 75 glasov.

Potrditev obeh aneksov je nujna za pridobitev statusa LAS 2027 in s tem tudi možnosti za črpanje sredstev CLLD iz sredstev Strateškega načrta kmetijske politike do 2027 in Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike.

Vse člane Skupščine LAS DBK prosim, da pravočasno oddajo svojo glasovnico in s tem omogočijo nadaljnje delo LAS.

V priponki se nahaja predstavitev na kateri so povzete bistvene vsebine z gradiva 10. Skupščine LAS DBK.


Nazaj na: Novice