Povabilo k sodelovanju - neposredna potrditev iz sredstev EKSRP

Povabilo k sodelovanju neposredna potrditev iz sredstev EKSRP

Povabilo k sodelovanju pri pripravi projekta za neposredno potrditev iz sredstev EKSRP na območju LAS Dolenjska in Bela krajina

Upravni odbor LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) je na 20. seji Upravnega odbora, dne 7. 11. 2022, pooblastil Razvojni center Novo mesto d.o.o. (vodilni partner LAS DBK), da pristopi k izdelavi javnega povabila za zbiranje projektnih idej za črpanje tranzicijskih sredstev in prerazporejenih ostankov sredstev za Ukrep 2.B - Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih v višini 256.000,00 EUR.

Sredstva bodo dodeljena po sistemu neposredne potrditve projektov, kar pomeni, da bo projekte pripravila in vodila LAS. V tem primeru so postopki krajši in tudi sam način priprave, izvajanja in poročanja je za partnerje prijaznejši, saj se lahko popolnoma posvetijo vsebini projekta.

Pobude za projekt neposredne potrditve morajo priti iz lokalnega okolja in se uresničevati v sodelovanju s partnerji in s strokovnimi institucijami. Projekti morajo slediti ciljem in kazalnikom Strategije lokalnega razvoja ter predstavljati vsebinsko nadgradnjo ostalih projektov izbranih na osnovi javnih pozivov.

Glede na prejete pobude iz okolja in do sedaj izvedene vsebine, Upravni odbor LAS Dolenjske in Bele krajine vabi potencialne deležnike k pripravi projektnih vsebin znotraj dveh tematskih področij:

  • urejanje kolesarske infrastrukture na podeželju (postavitev postajališč za kolesa, oprema postajališč s sistemi za hitro popravila koles, dodatna oprema za večjo funkcionalnost točk namenjenih kolesarjem, izdelava sistema za vzdrževanje in upravljanje s kolesarsko verigo LAS DBK),
  • urejanje postajališč za šolske prevoze otrok (ureditev nadstrešnic, poenotene označitve šolskih poti, izdelava učinkovitih načrtov varnih šolskih poti).

Vsebine je možno nadgraditi še z dodatnimi predlogi danimi s strani potencialnih prijaviteljev.

Izbor projektnih predlogov bo potekal v treh. fazah:

  • I. faza – zbiranje projektnih idej za črpanje sredstev iz Ukrepa 2.B,
  • II. faza – na osnovi zbranih idej odločitev Upravnega odbora o začetku priprave projekta,
  • III. faza – potrditev projekta na Upravnem odboru LAS DBK in pošiljanje projekta v potrditev na organ odločanja.

Vabimo vas, da nam izpolnjen obrazec za projektne ideje, ki jih želite realizirati s pomočjo sredstev iz Ukrepa  2.B - Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih,  pošljete na e-mail: lasdbk@rc-nm.si, do 9. 12. 2022.

Ta naslov je tudi na razpolago za morebitna vprašanja, na katera vam bomo z veseljem odgovorili.     

Za vse zainteresirane bomo organizirali spletno srečanje 24. 11. 2022. Prosimo, da nam vašo prisotnost potrdite do 23. 11. 2022 na e-mail: lasdbk@rc-nm.si.

Vljudno vabljeni k pripravi in pošiljanju projektnih predlogov.

Obrazec za projektne ideje je na voljo tukaj.

 

EKIPA LAS DBK  


 rc_logo_primarni_rgbprp leader eu slo barvni


Nazaj na: Novice