LAS Dolenjska in Bela krajina

Potrjeni trije novi projekti na 5. javnem pozivu LAS DBK

Potrjeni trije novi projekti na 5 javnem pozivu LAS DBK

Na razpisana sredstva 5. javnega poziva LAS DBK za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bilo oddanih deset (10) projektov, od tega trije projekti za sofinanciranje iz sredstev Ukrepa 1.B – Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih, ter sedem projektov za sofinanciranje iz Ukrepa 4.B – Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

Znesek zaprošenih sredstev v višini 676.080,53 EUR je znatno presegal razpisana sredstva v višini 308.844,56 EUR, zato je bila ocenjevalna komisija pri pregledu projektov postavljena pred odgovorno delo. Po opravljenem pregledu in ocenjevanju so bile Upravnemu odbor LAS DBK v potrditev predlagani trije projekti, ki so dosegli najvišje število točk, in sicer:

  • Ureditev območja ob Radulji, Občina Škocjan, v višini 95.714,35 EUR,
  • Podkev za srečo, Mestna občina Novo mesto, v višini 92.131,85 EUR,
  • Kooperativno kmetijstvo LAS DBK, Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, v višini 86.667,91 EUR.

Vse tri vloge je Upravni odbor potrdil na seji dne 21. 5. 2020 in zadolžil vodilnega partnerja za izvedbo vseh potrebnih nadaljnjih postopkov za potrditev vlog na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.


Nazaj na: Novice