Potrjena 2. sprememba Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina

Potrjena 2 sprememba Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z odločbo, dne 17. 4. 2020, potrdilo 2. spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020 in tako omogočilo, da LAS pristopi k zadnjima pozivoma v tem programskem obdobju.

Predvidoma v poznih jesenskih mesecih bomo objavili 6. Javni poziv za sredstva EKSRP. Razpisana bodo sredstva znotraj Ukrepa 2.B - Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe podeželskih naselij v višini 106.785,95 EUR, in morebitna nerazdeljena in neporabljena sredstva znotraj ostalih ukrepov.

V okviru 7. Javnega poziva za sredstva ESRR, bodo razpisana sredstva Ukrepa 1.A Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva v višini 42.340,13 EUR in

Ukrepa 3.A Zagotoviti kakovostno interpretacijo naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami, kjer kazalnik ni dosežen, se prenesejo sredstva v višini 66.518,74 EUR.

Posebnost zadnjih javnih pozivov bo, da spodnja in zgornja meja sofinanciranja projektov ne bosta omejeni, kar pomeni, da bo najnižji znesek sofinanciranja projektov 2.000,00 EUR, najvišji pa v okviru sredstev razpisanih znotraj posameznega ukrepa.


Nazaj na: Novice