LAS Dolenjska in Bela krajina

Potrjen zadnji načrt izvedbenih projektov v programskem obdobju 2007-2013

23

Z veseljem sporočamo, da smo dne, 06.02.2013, s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, prejeli odločbo, s katero so potrjeni vsi projekti opredeljeni v drugem Načrtu izvedbenih projektov za leto 2012. Sprejetih projektov je 7, skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov znaša 825.070,14 €, od tega je 325.495,22€ zaprošenih sredstev LEADER.

Sprejeti projekti so naslednji:

  • Ekološko etnološka doživetja ob Kolpi, nosilec projekta: Javni zavod krajinski park Kolpa,
  • Obnova vasi Sela pri Šumberku, nosilec projekta: Občina Trebnje,
  • Pustolovski park Otočec, nosilec projekta: Terme Krka d.o.o.,
  • Center za ohranjanje kulturne dediščine; nosilec projekta: Občina Šentrupert,
  • Blagovna znamka Bele krajine - moderni etno dom, nosilec projekta:  Zavod Trend,
  • Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja, nosilec projekta:  Regijske čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja,
  • Mošnice - les kot kulturna dediščina; nosilec projekta: Zavod Mošnice

Vsem nosilcem in partnerjem, želimo pri izvedbi projektov veliko sreče in uspešno medsebojno sodelovanje!

Lokalna Akcijska Skupina Dolenjska in Bela krajina
Nazaj na Novice
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje