Potrjen zadnji načrt izvedbenih projektov v programskem obdobju 2007-2013

23

Z veseljem sporočamo, da smo dne, 06.02.2013, s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, prejeli odločbo, s katero so potrjeni vsi projekti opredeljeni v drugem Načrtu izvedbenih projektov za leto 2012. Sprejetih projektov je 7, skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov znaša 825.070,14 €, od tega je 325.495,22€ zaprošenih sredstev LEADER.

Sprejeti projekti so naslednji:

  • Ekološko etnološka doživetja ob Kolpi, nosilec projekta: Javni zavod krajinski park Kolpa,
  • Obnova vasi Sela pri Šumberku, nosilec projekta: Občina Trebnje,
  • Pustolovski park Otočec, nosilec projekta: Terme Krka d.o.o.,
  • Center za ohranjanje kulturne dediščine; nosilec projekta: Občina Šentrupert,
  • Blagovna znamka Bele krajine - moderni etno dom, nosilec projekta:  Zavod Trend,
  • Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja, nosilec projekta:  Regijske čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja,
  • Mošnice - les kot kulturna dediščina; nosilec projekta: Zavod Mošnice

Vsem nosilcem in partnerjem, želimo pri izvedbi projektov veliko sreče in uspešno medsebojno sodelovanje!

Lokalna Akcijska Skupina Dolenjska in Bela krajina
Nazaj na: Novice