POTRJEN VSEBINSKI NAČRT AKTIVNOSTI LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ZA LETO 2023

POTRJEN VSEBINSKI NAČRT AKTIVNOSTI LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ZA LETO 2023

 

SKUPŠČINA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA je na 9. seji, dne 15. 12. 2022, potrdila plan aktivnosti LAS DBK za naslednje leto. Vodilni partner LAS DBK je predstavil vsebinski načrt aktivnosti LAS DBK za leto 2023. Razdeljene so na tri sklope:

 

 

1. aktivnosti povezane z izvajanjem pristopa CLLD LAS DBK 2014–2020;

2. aktivnosti povezane z oblikovanjem LAS DBK 2023+;

3. izvajanje ostalih razvojnih nalog.

 

V prvem sklopu bo poleg tekočih nalog LAS povezanih z izvajanjem projektov in pripravo zahtevkov; dan poudarek k pripravi projekta za neposredno potrditev iz tranzicijskih sredstev EKSRP. Upravni odbor LAS DBK je predlagal dve prioriteti vlaganj, urejanje avtobusnih postajališč za šolske prevoze otrok in postajališč za kolesa. Zbiranje predlogov je v teku. Drugi sklop nalog – aktivnosti za oblikovanje LAS, bo vključeval v I. fazi oblikovanje LAS (ta mora biti konstituiran v 60. dneh po objavi javnega poziva), v II. fazi pa pripravo Strategije LAS DBK 2023+. Rok za izdelavo te bo 9 mesecev. Glede na predvideno dinamiko je pričakovati prve pozive LAS iz novih programskih sredstev v drugi polovici leta 2024. Tretji sklop nalog vključuje implementacijo razvitih projektnih idej v okolju: povezovanje obeh blagovnih znamk BZ Dobrote Dolenjske in BZ Bela krajina, prijavo BZ na javne razpisa za razvoj znamk; razvoj socialnega podjetništva Kreativnica Marela (razpisi za razvoj socialnega podjetništva); mreža paliativne oskrbe – iskanje evropskih virov in sistemskih rešitev za krepitev mreže. 


Nazaj na: Novice