Pomagaj soustvarjati podeželje

Pomagaj soustvarjati podeželje

Bodi aktiven! Sodeluj pri razvoju podjetnega, vitalnega, pametnega in solidarnega podeželja!

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, ki v tem letu obeležuje svoje 15. leto delovanja, je pričela s pripravo krovnega strateškega dokumenta, v katerega želi vključiti dejanske potrebe okolja in potenciale za njihovo uresničitev. Vse to pa bo možno le s sodelovanjem tistih, ki na podeželju živijo in ga želijo soustvarjati.  

 

Kako lahko prispevate k razvoju podeželja?

Pravo gotovo imate kakšno idejo, ki je povezana z vašo dejavnostjo. Želite začeti  novo podjetniško pot, pa potrebujete pri tem pomoč, želite oživeti zapuščeno vaško igrišče, obnoviti vodno korito ali kal, urediti tematsko pot, omogočiti babici, da bo pravočasno obiskala zdravnika, otrokom približati že pozabljene običaje svoje vasi, narediti svojo vas pametno, digitalno v duhu s časom, ki zahteva vse več … in še vrsto idej, ki smo jih s pomočjo sredstev LEADER/CLLD v petnajstih letih realizirali.

Kdo lahko sodeluje?

Praktično pri razvoju projektnih idej lahko sodelujejo vsi. Pomembno je, da pri tem niste sami, ampak se povežete še z ostalimi partnerji, ki želijo pri tem sodelovati. To so lahko kmetje, podjetniki, občine, društva … vsak od partnerjev izvaja svoje aktivnosti, vsi partnerji pa morajo stremeti k doseganju istega cilja.

Menite, da nimate dovolj znanja?

V tem primeru vam pomaga izkušena EKIPA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA, ki se ponaša z referenco več kot 100 izvedenih projektov. Nudimo vam pomoč tako pri razvoju projektne ideje, pri oblikovanju partnerstva, pri iskanju ustreznega finančnega vira iz mehanizma CLLD (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP; Evropski regionalni razvojni sklad – ESRR) in pri pripravi projekta za prijavo na javne pozive LAS.

Kje začeti?

Prvi predlog!
Za vse tiste, ki že poznate delovanje pristopa LEADER/CLLD in imate svojo idejo že razvito, vabimo, da jo predstavite na PRILOŽENEM OBRAZCU.

Drugi predlog!
Ostali, ki svoje ideje še nimate razvite, predlagamo, da se udeležite ene od TEMATSKIH DELAVNIC na katerih vam bo izvajanje programa še bolj približano. Na delavnicah bodo predstavljeni že realizirani projekti sofinancirani iz EU sredstev, v nadaljevanju pa se bomo osredotočili na vaše potrebe in prepoznavali potenciale za realizacijo le teh. Vse to bo v nadaljevanju služilo kot izhodišče za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK.

 

 

vabilo_komplet


Nazaj na: Novice