Podpis sporazuma o oblikovanju razvojne mreže paliativne oskrbe na območju LAS DBK

Podpis sporazuma o oblikovanju razvojne mreže paliativne oskrbe na območju LAS DBK

Paliativna oskrba je aktivna, celostna obravnava bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim. Zadnje trenutke življenja je mogoče preživeti doma, če so bolnik in njegovi najbližji na to ustrezno pripravljeni. Celostna paliativna oskrba vključuje poleg obravnave telesnih simptomov tudi skrb za psihološke, socialne in duhovne potrebe posameznika. Namreč ob težkih trenutkih življenja – ko bolnik in njegovi najbližji izvedo, da gre za neozdravljivo bolezen – se tako bolnikom kot tudi njihovim bližnjim porajajo različna vprašanja; kdo nam bo v pomoč, kaj, če bo bolelo, kako bomo negovali bolnika … Smrt in umiranje sta namreč še vedno tabu tema v naši družbi, zato je pomembno, da vedo, na koga se lahko obrnejo.

Splošna bolnišnica Novo mesto ob sodelovanju s partnerji Razvojnim centrom Novo mesto, Območnim združenjem RKS Novo mesto, Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede in Slovenskim društvom Hospic že drugo leto izvajajo aktivnosti projekta Integrirana mreža paliativne oskrbe z namenom zagotavljanja celovite paliativne oskrbe bolnika.

 

Trajnost projekta bo zagotovljena z novo nastalo in oblikovano integrirano mrežo paliativne oskrbe in nevladnih organizacij območja. V petek, 17. marca 2023, so vsi partnerji projekta podpisali Sporazum o oblikovanju razvojne mreže paliativne oskrbe na območju LAS DBK. S podpisom sporazuma so se partnerji zavezali, da se bodo tudi po koncu projekta srečevali dvakrat letno in neprestano delovali v sinergiji na področjih:

  • Nudenje podpore mobilnemu paliativnemu timu SB NM
  • Vključitev NVO pri ozaveščanju na terenu
  • Vzpostavitev info točk o paliativni oskrbi v občinah
  • Informiranje širše javnosti o problematiki staranja
  • Kontinuirano izobraževanje prostovoljcev
  • Detabuizacija umiranja in smrti
  • Izvajanje terenskih svetovanj in ugotavljanje potreb na terenu
  • Zmanjšanje osamljenosti in odrinjenosti starejših
  • Izobraževanje neformalnih oskrbovalcev…

 

V Splošni bolnišnici Novo mesto v sklopu specialistične ambulante za paliativno oskrbo deluje tudi Mobilni paliativni tim, ki nudi podporo neozdravljivo bolnim in umirajočim ter njihovim bližnjim na domu na območju JV Slovenije.

Kontakt: paliativni.tim@sb-nm.si, 031/259-430

Več o samem projektu in izvedenih aktivnostih, si lahko preberete na povezavi: https://www.sb-nm.si/opis-pal

Izjava je na voljo tudi v PDF formatu tukaj.

 


Nazaj na: Izvajanje projektov