OBVESTILO: Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov na 3. javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina

OBVESTILO Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov na 3 javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina

Obveščamo vas, da je LAS Dolenjska in Bele krajina (LAS DBK) na podlagi sklepa korespondečne seje Upravnega odbora LAS DBK, podaljšal rok za oddajo projektnih predlogov na 3. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS DBK v programskem obdobju 2014–2020, za projekte sofinancirane iz sredstev EKSRP, in sicer je zadnji rok za oddajo projektnih predlogov 22. 3. 2019 (velja datum pošiljanja) ali osebna dostava v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto (do 13. ure).

Informacije: Zadnja vprašanja (ustna in pisna) bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [19. 3. 2018]. Odogovorili bomo torej na vsa vprašanja, ki bodo prispela na naš e-naslov (lasdbk@rc-nm.si) do vključno 19. 3. 2019 do 23:59 ure oz. po telefonu do 19. 3. 2019 do 15. ure. 

V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi zgornjimi datumi.
 


Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: 

3. JAVNI POZIV_EKSRP


 


Nazaj na: Novice