Otvoritev Zeliščarskega centra v Zagraškem logu

Otvoritev Zeliščarskega centra v Zagraškem logu

Občina Škocjan je v sodelovanju s partnerji projekta »Zeliščarski center JV Slovenije«, Društvom Sonček, PGD Zagrad, Turističnim društvom Zagrad in Mizarstvom BB Bajt d.o.o., v etnološkem parku Zagraškega loga, uredila Zeliščarski center, ki je del vizije občine, ki temelji na socialnem in turističnem trajnostnem razvoju. S pomočjo sofinanciranja sredstev CLLD so bile v projektu urejene lesene grede za zelišča, ureditev info točke v pomožnem objektu zagraškega gasilskega doma pa je občina financirala z lastnimi sredstvi.

Projekt ima izrazito socialno noto, saj so ves čas tako pri čiščenju površin in v nadaljevanju zasaditvi zelišč sodelovali varovanci društva Sonček. Njim je projekt v prvi fazi tudi namenjen, saj bodo sodelovali pri pridelavi zelišč. To je tudi začetek večjega celovitega projekta, ki ga želi občina nadaljevati z izgradnjo nastanitvene enote na Bučki. Enota bo omogočala sprejem 4 do 6 oseb. Delo v zeliščarskem centru bo del njihove terapije, saj želijo kljub svojim zmanjšanim delovnim sposobnostim biti koristni in po svojih močeh prispevati k blaginji vseh.

Z izvedbo projekta so postavljeni zametki večjega tržnega oz. turističnega projekta. Za upravljanje in vzdrževanje zeliščarskega centra bo na začetku skrbela Občina Škocjan, vendar želi v nadaljevanju vključiti v program zunanjega za to usposobljenega izvajalca, ki bo poleg pridelave, skrbel za predelavo in trženje zelišč, za organizacijo izobraževalnih delavnic, pomemben del njegovih nalog pa bo tudi sodelovanje z varovanci Društva Sonček. Ves sistem bo potekal po vzoru socialnega podjetništva.

Zeliščarski center je v marsičem edinstven projekt, ne samo na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, ampak tudi širše regije, saj postavlja zametke širše zgodbe, ki bo vključevala tako socialno, tržno, pa tudi turistično noto.


 


Nazaj na: Novice