Otvoritev učne poti Glinokopi Zalog

Vir Dolenjski list foto M Ž

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000, se raztezajo sekundarni biotopi. Območje obsega večji del ohranjenih glinokopnih jezerc – sekundarnih vodnih biotopov, ki so nastali na tem območju med leti 1980 in 2000. Ti imajo velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Z namenom ureditve območja biotopov za učne in izobraževalne potrebe se je Občina Straža v letu 2019 s projektom uspešno prijavila na javni razpis LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014-2020. Koncept ureditve ureditvenega območja so pripravili v sodelovanju z dr. Andrejem Sovincem. Občina Straža je pri podjetju Apus d.o.o.  iz Ljubljane, kot najugodnejšemu ponudniku, naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI).

Skupaj s partnerji v projektu Osnovno šolo Vavta vas, podjetjem Tomas d.o.o. in Ribiško družino Novo mesto se je občina lotila ureditve območja za ogled in obiskovanje ter v tem videla velik potencial območja v smislu doživljanja narave, pasivne rekreacije ter okoljske vzgoje.

V sklopu projekta je izvajalec podjetje Pavčnik d.o.o. na cca 1,25 ha uredilo okoli 700 metrov dolgo krožno sprehajalno pot, talne lesene opazovalnice za ptice, opazovalnico za ptice v višini do 3 metrov, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. Gre za res izjemen naravni habitat in kljub temu, da ne gre za veliko površino, je na tem območju prisotnih kar nekaj različnih vrst živali. Tako se bodo obiskovalci lahko navduševali nad različnimi pticami, dvoživkami, različnimi ribami ter bogatim rastlinstvom.

Z ureditvijo in gradnjo so pričeli v letu 2020 in jo v istem letu tudi zaključili. Celotna naložba je vredna 122.000,00 EUR, od tega je 81.000,00 EUR občina pridobila iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Učno pot so uradno odprli s prerezom traku v.d. direktorica občinske uprave Polonca Špelko Krštinc, Manica France Klemenčič in Jože Pavčnik.

Dogodek sta z glasbenimi vložki popestrili mlada domača pevka Larisa Longar ter njena mentorica Katja Lipičnik.


Vir: Občina Straža

Prispevek Vaš kanal: Povezava


 


Nazaj na: Izvajanje projektov