Otvoritev avtobusne postaje v Novem mestu

Otvoritev avtobusne postaje v Novem mestu

V petek, 27. 10. 2023 je na Gornji Težki vodi potekala prva otvoritev postavljene avtobusne postaje. Avtobusna postaja je postavljena v sklopu projekta Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja, ki ga vodi in koordinira Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina.

V projektu bomo v roku 5 mesecih postavili 38 postaj ter 3 kolesarske postaje za izposojo koles v 12 občinah. Na območju LAS DBK bo tako urejena mreža avtobusnih postajališč in kolesarskih postaj s katerimi bomo pozitivno vplivali na izgled in razvoj podeželja.

Poleg infrastrukture v projektu bomo naslednje leto v spomladanskem času izvedli aktivnosti za osveščanje prebivalcev, zlasti šolo obveznih otrok o pomenu trajne mobilnosti ter varne poti v šolo.

Za otroke prve in druge triade bomo organizirali 4 večje predstave ter predavanja na temo varna pot.  Poleg predstav bomo v sklopu projekta posneli tudi film na isto temo, katerega bomo nato poslali vsem osnovnim šolam na območju Dolenjske in Bele krajine. Izvedli bomo tudi promocijske aktivnosti in sicer se bo pripravila reportaža o postavljenih postajah, katera se bo predvajala na programu lokalne televizije. Na ta način bomo seznanili okolje o projektu ter pomembnosti varne poti.

Vrednost celotnega projekta je 403.985,81 RUR, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  


 


Nazaj na: Izvajanje projektov