OSNUTEK STRATEGIJE LAS DBK 2027

OSNUTEK STRATEGIJE LAS DBK 2027

Dne 20. 6. 2023 je LAS DBK izvedla predstavitev osnutka Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina do leta 2027.  S predstavitvijo je LAS DBK preverila pravilnost ukrepov zapisanih znotraj Strategije LAS, ki izhajajo iz potreb in potencialov izraženih na delavnicah in ostalih delavnih srečanjih organiziranih s strani LAS in ostalih zainteresiranih.

Osnutek strategije bo potrebno dopolniti še z ovrednotenimi kazalniki, kar bo mogoče storiti s pomočjo idejnih predlogov projektov, ki se trenutno še zbirajo. Skrajni rok za oddajo idejnih predlogov projektov je 30. 6. 2023.

Osnutek Strategije LAS DBK je dan v javno razpravo. Pripombe na dokument je mogoče oddati na obrazcu, ki je priložen Strategiji LAS DKB, do 30.6.2023 na naslov lasdbk@rc-nm.si.


 


 


Nazaj na: Novice