Odkritje nove skulpture v okviru projekta Črna človeška ribica

Odkritje nove skulpture v okviru projekta Črna človeška ribica

V sklopu projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini je danes dopoldne v Jelševniku potekalo odkritje nove skulpture črne človeške ribice. Ta je postavljena na vhodu na območje Izletniške kmetije Zupančič, ki je tudi partner v projektu. Prisotne sta nagovorila župan Črnomlja, Andrej Kavšek ter izdelovalec skulpture, Boštjan Kavčič. Skupaj sta prisotne opozorila na izjemno pomembnost črnega močerila ter varstva narave v ta namen. 

Območje pri Izletniški kmetiji Zupančič je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za nemoten način opazovanja jamske dvoživke je bila lani v okviru projekta urejena dostopna pot in prenovljen opazovalni šotor, kjer je omogočeno opazovanje s pomočjo IR tehnologije.

V drugi fazi projekta se zaključujejo vsebine interpretacij in animacij, ki bodo nameščene v na novo urejeni informativni sobi in bodo namenjene predstavitvi črne človeške ribice in podzemskega življenjskega prostora.

V okviru projekta bodo organizirani še dogodki izobraževanja in osveščanja javnosti, ki bodo usmerjeni na naslednje ciljne skupine: učenci osnovnih in srednjih šol (v sklopu naravoslovnih dni), lokalno prebivalstvo v zaledju izvira Jelševnik, strokovna javnost (vodarji, kmetijci, gozdarji, ribiči), nevladne organizacije, mnenjski voditelji in deležniki lokalne politike, občine s podobno problematiko. S temi dogodki in z izvedbo naravoslovnih dni bomo pripomogli k postopnim spremembam v odnosu do varstva kraške podtalnice in enkratnega jamskega življa.

Nova skulptura primerno sovpada z lokacijo in je pridobitev, ki prispeva k cilju projekta, kar pa je informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter s tem tudi posredno zmanjšati njeno lokalno ogroženost.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in je bil prijavljen na 1. javni poziv LAS DBK v tem programskem obdobju. V projekt so poleg nosilca, lastnika lokacije, vključeni še štirje partnerji, in sicer Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina. 


Povzeto po: www.crnomelj.si 

Nazaj na: Izvajanje projektov