OBVESTILO: Spremembe 1. javnega poziva za izbor operacij na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016

OBVESTILO Spremembe 1 javnega poziva za izbor operacij na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016

Spremembe 1. javnega poziva za izbor operacij na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016 se nanašajo na PODALJŠANJE ROKA za oddajo operacij na javni poziv in POPRAVEK VLOGE za prijavo operacije.

Upravni odbor LAS DBK je potrdil predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, in sicer se rok za oddajo operacij podaljša iz 16. 1. 2017 na petek, 10. 2. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge [5. 2. 2017]. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi zgornjimi datumi.

Cilj podaljšanja je pridobiti čas za individualno svetovanje potencialnim prijaviteljem. S tem je mišljen pregled izpolnjene vloge in dodatna navodila za izboljšanje le te oz. predložitev konkretnih razlogov zaradi katerih operacija morebiti ni primerna za prijavo. Do danes je bilo preko izvedenih delavnic in sestankov zaznati, da prijavitelji s predlogi operacij potrebujejo dodatno pomoč. Preko animacije želimo torej pridobiti izvedljive in realne projekte, dvigniti kvaliteto pripravljenih vlog na nivo primeren za ocenjevanje in preprečiti morebitno negativno mnenje o pristopu CLLD.

Kljub podaljšanju prosimo vse resne kandidate za oddajo vlog na javni poziv, da izpolnijo vlogo do sredine januarja in se dogovorijo z nami za sestanek v okviru individualnega svetovanja.

Informacije o javnem pozivu in dogovori za individualno svetovanje: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro.

Poleg podaljšanja roka, obveščamo prijavitelje, da smo v nekaterih delih zaradi zaznanih nejasnosti popravili/dopolnili vlogo za prijavo operacije. Obe verziji vlog (prvotna in popravljena) sta veljavni za oddajo operacij.

Razpisna dokumentacija je na voljo na POVEZAVI


Popravljena VLOGA

Popravki vloge


Nazaj na: Novice