Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (Uredba CLLD 2027)

Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost v obdobju do leta 2027 Uredba CLLD 2027

Dne 22. 12. 2023 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba CLLD 2027. Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023–2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v odboju 2021–2027. Tudi v tem programskem obdobju se bo pristop LEADER/CLLD izvajal s pomočjo sofinanciranja iz dveh strukturnih skladov; Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Iz obeh strukturnih skladov bo za izvajanje pristopa LEADER/CLLD na voljo 84,55 mio EUR sredstev.

 

 

 

Uredba CLLD 2027 prinaša nekaj sprememb:

  • Projekti bodo lahko izvedeni v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev, ne glede na to, pa se v teh naseljih lahko izvajajo promocije, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti.
  • Razmejitev projektov na investicijske in na neinvesticijske projekte.
  • Različne stopnje financiranja aktivnosti znotraj projektov (odstotek javne podpore za naložbe oz. investicije v gradnje za sklad EKSRP znaša 65%), ostale aktivnosti se tako za sklad EKSRP in ESRR sofinancirajo v višini 80%.
  • Poenostavitev, poenotenja pravil med skladoma EKSRP in ESRR.
  • Možnosti uveljavljanja predplačil do 30% vrednosti podpore za projekt.
  • Možnost uveljavljanja DDV, kot to dopušča zakonodaja.
  • Uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov (pavšalne stopnje za stroške dela in zunanje stroške).

 

Celotna Uredba se nahaja TUKAJ.

 


 


Nazaj na: Novice