Objavljena uredba CLLD 2027+

Objavljena uredba CLLD 2027

Dne 23. 12. 2022, je bla v Uradnem listu št. 161/22, objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditev strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2027.
Hkrati sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavila Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin
in pripravo strategij lokalnega razvoja 2027.

Vzpostavitev lokalnih akcijski skupin 2027 bo potekalo v dveh fazah in sicer bo:

  • v I. fazi potekalo konstituiranje lokalnih akcijskih skupin. Lokalne akcijske skupine bodo morale do 3. marca 2023 poslati vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zmogljivosti LAS za izvajanje aktivnosti LAS v skladu s 6. in 7. členom Uredbe CLLD.
  • V II. fazi mora LAS DBK do 31. julija 2023 izdelati Strategijo lokalnega razvoja in jo poslati v pregled MDS CLLD v elektronski obliki.

Uredba CLLD o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 se nahajata na povezavi.

Povabilo s pristopno izjavo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina je objavljeno na povezavi.

 

 

 


Nazaj na: Novice