Objavljena 5. sprememba Uredbe CLLD

Objavljena 5 sprememba Uredbe CLLD

Dne 26. 10 . 2018 je bila v Uradnem listu dne 26. 10. 2018, objavljena  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Glavne spremembe Uredbe se nanašajo na tehnične popravke povezane:

  • s pregledom uspešnosti in doseganjem mejnikov SLR;
  • z bolj jasnimi določitvami določbami in uskladitvijo določb z dejanskim izvajanjem ukrepa – spreminja se način za oddaje vlog za sklad ESRR (iz fizične oddaje v elektronsko oddajo), saj se na MGRT izvaja poenotenje sistema oddajanja vlog  in tako se oblikuje informacijski sistem za oddajanje vlog tudi na CLLD;
  • s predložitvijo ponudb treh ponudnikov za ocenjevalno komisijo za sklad EKSRP in ESPR.
  • z označevanjem sofinanciranih operacij za sklada EKSPR in ESRP v veljavo bo stopil Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020.
  • s posebnimi pravili glede podpore za sklad ESRR – določbe glede bolj določenega začetka veljave upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR, in sicer, po oddaji vloge na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije.

 

Povezave:

 


 


Nazaj na: Novice