OBISKALI SMO ŠOLSKE VRTOVE

OBISKALI SMO ŠOLSKE VRTOVE

V okviru projekta »Z roko v roki do kakovostne prehrane« smo za učitelje osnovnih šol, organizirali ogled šolskih vrtov na območju Lokalne akcijske skupine Od Snežnika do Nanosa. Šolski vrtovi postajajo čedalje bolj stičišče znanja in druženja otrok v naravi.

Najprej smo si ogledali vrt pri Osnovni šoli v Postojni, kjer so urejene prve gredice. Zasajene rastlinice, otrokom prinašajo veliko veselje, saj lahko opazujejo kako rastejo in načrtujejo njihovo nadaljnjo uporabo. Znali so našteti vse zasajene rastline. Njihovi radoživosti in zgovornosti ni bilo konca. V nadaljevanju smo si ogledali vrt pri OŠ Pivka, z urejenim vrtičkom, z zasajenim sadnim drevjem in zeliščno spiralno gredo s tablicami z imeni zasajenih rastlin. Učni vrt pri OŠ Ilirska Bistrica pa je udeležence popolnoma očaral. Nastal je pod vodstvom mentorice Tamare, ki mu je dala tudi vsebino. Iz vrta je prerastel v pravi, mali laboratorij v naravi – kjer poleg kmetijskega znanja, omogoča tudi praktično uporabo ostalih šolskih predmetov (učenje praktične matematike), tujih jezikov (imena rastlin), gospodinjstva (kuhanje zdravih obrokov iz nabranih rastlin), biologije in kemije (izdelava mazil iz zelišč). LAS DBK bo predvidoma jeseni objavil 5. javni poziv, v katerem bodo v sklopu 4. Ukrepa – Spodbujanja izkustvenega učenja v naravi in sobivanje z naravo mogoče pridobiti sredstva za sofinanciranje prav teh vsebin. Želimo si, da katera od šol na našem območu nadgradi svoj šolski vrt oz. se odloči, da bo pristopla k tovrstni aktivnosti, ki zagotovo spodbuja uporabo vseh otroških čutil, kreativnost in odgovornost. 


Nazaj na: Izvajanje projektov