Obisk predstavnikov Lokalne akcijske skupine »LAG Fruška gora-Dunav« iz Srbije

Obisk predstavnikov Lokalne akcijske skupine LAG Fruška gora Dunav iz Srbije

Konec prejšnjega tedna, od 16. do 17. 3. 2017, smo skupaj z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ter šolo Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma gostili osem predstavnikov LAG Fruška gora-Dunav.

Tekom dveh dni, diskusij, predstavitev, ogledov dobrih praks (GRM Novo mesto-center biotehnike in turizma ter Dobrote Dolenjske), smo dodobra spoznali in si izmenjali tudi izkušnje na področju vodenja ter delovanja Lokalnih akcijskih skupin. Pogovori so potekali predvsem smeri prenosa prakse izvajanja programa LEADER, saj je v Srbiji predvideno uradno ustanavljanje LAS-ov šele konec leta 2017, medtem ko imamo pri nas že skoraj deset letno prakso na tem področju. Prenos prakse bo potekal v smeri nudenja pomoči pri pripravi strateških dokumentov kot nadaljnjega izvajanja razvojnih programov na podeželju. Prepoznane so bile tudi prve skupne projektne ideje, glede na teme, ki so aktualne v obeh državah in se nanašajo na lokalno samooskrbo, izvajanje socialnih programov na podeželju in na digitalizacijo v turizmu. Gostje iz Srbije imajo zelo jasno vizijo o želenem razvoju njihovega območja in natančno razdelane projektne ideje.

Željo po konkretnem nadaljnjem sodelovanju sta izrazili obe strani, zato je bil po zaključku obiska podpisan Protokol o sodelovanju, ki sta ga podpisala Predsednik LAG Fruška gora-Dunav Aleksander Žderič in odgovorna oseba Vodilnega partnerja LAS Dolenjska in Bela krajina Franci Bratkovič.

Novica o obisku na spletni strani LAG Fruška gora-Dunav: POVEZAVA


Nazaj na: Novice