Obisk Lokalne akcijske skupine PRIZAG

Obisk Lokalne akcijske skupine PRIZAG

V torek, 18. 7. 2017, so LAS Dolenjska in Bela krajina obiskali predstavniki hrvaškega LAS - Lokalna akcijska grupa “Prigorje-Zagorje” (LAG PRIZAG). Njihov LAG vključuje tri županije: Varaždinsko, Krapinsko - zagorsko in Koprivničko - križevačko.

Namen srečanja, ki so se ga udeležili tudi predstavniki regijskega NVO, Fakultete za organizacijske študije in zavoda Grm – Center biotehnike in turizma, je bil spoznati naše območje in najti skupne teme za nadaljnje sodelovanje pri evropskih projektih. Predstavnike LAG Prizag so tako so zanimale predvsem izkušnje LAS DBK na področju čebelarstva in kulturne dediščine, prenos dobrih praks in razvoj novih idej s področja podeželja. Bodoči partnerji so se dogovorili, da do naslednjega srečanja, ki bo predvidoma v prvi polovici meseca avgusta, pripravijo predloge za nadaljnje oblikovanje skupnih razvojnih vsebin.


Nazaj na: Novice