Nujno obvestilo za vse upravičence projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR v okviru progama CLLD

Nujno obvestilo za vse upravičence projektov sofinanciranih iz sredstev ESRR v okviru progama CLLD

Vse nosilce ESRR projektov in njihove partnerje, ki so v skladu s pogodbo o sofinanciranju dolžni poročati do 30. 10. 2018 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, opozarjamo, da upoštevajo dogovorjene roke iz sestanka, z dne 6. 9. 2018, in sicer da svoje popolne zahtevke oz. poročila dostavijo na sedež LAS DBK (Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15) najkasneje do 1. 10. 2018 in s tem vodilnemu partnerju LAS DBK omogočijo, da prične s pregledom dokumentacije in z vnosom v računalniško aplikacijo. V primeru, da dokumentacija ne bo predložena pravočasno in popolno dopolnjena, se lahko zgodi, da zahtevek ne bo pravočasno oddan ter posledično sredstva ne bodo izplačana. 

Hvala za razumevanje in kooperativnost. 

EKIPA LAS DBK  


roki_esrr


Nazaj na: Novice