Nova priložnost za podeželje – socialni programi

Nova priložnost za podeželje socialni programi

Izvajanje socialnih programov na podeželju je ena izmed novih priložnosti, pa tudi potreb s katerimi se soočamo v tej finančni perspektivi. V tematskem cilju 9, Partnerskega sporazuma, si je Slovenija zadala cilj, da bo pristopila k prijaznejšim oblikam nastanitve za različne (ranljive) ciljne skupine. Deinstitucionalizacija, omogoča namestitev starejših v manjših bivalnih »družinskih enotah«, prijaznejših do starejših, predvsem tistih, ki niso več sposobni samostojnega bivanja, vendar še vedno dovolj vitalni, da ni potrebna domska oskrba. Ministrstvo za kmetijstvo bo v okviru Podukrepa M16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, v mesecu aprilu objavilo razpis za sofinanciranje izvajanja navedenih programov. Vse, ki vas navedeni razpis zanima, vabimo, da nam sporočite na naslov: lasdbk@rc-nm.si. Na spodnji povezavi prilagamo članek objavljen v Nedelu z naslovom »Na kmetih se počutijo, kot bi bili doma«. Vabimo, da ga preberete.

ČLANEK


Nazaj na: Novice