Napovednik dogodka Paliativna oskrba Dolenjske in Bele krajine

Napovednik dogodka Paliativna oskrba Dolenjske in Bele krajine

Partner v projektu Splošna bolnišnica Novo mesto organizira posveta v okviru projekta »Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO«, ki je sofinanciran iz sredstev ESRR.

Posveta na temo PALIATIVNE OSKRBE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE sta predvidena v:

  • Kulturnem domu v Metliki, v torek, dne 27. 9. 2022 in
  • Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, v torek, dne 11. 10. 2022.

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2021 pričela z izvajanjem specialistične ambulante za paliativno oskrbo. V sklopu novonastalega Mobilnega paliativnega tima že izvaja obiske hudo bolnih na domu. Ob tem se sooča s kar nekaj začetnimi izzivi. Brez prave prepoznavnosti in povezave z lokalnim okoljem ni mogoče doseči vseh oseb, ki tovrstno pomoč potrebujejo, zato smo v projektu povezali deležnike, ki lahko vsak na svojem področju pripomore, da bo mreža zaživela. Ključnega pomena pri tem so NVO, ki lahko s svojo mrežo prostovoljcev povečajo učinkovitost dela strokovnega Mobilnega paliativnega tima. V projekt so se pod okriljem LAS Dolenjska in Bela krajina povezali Splošna bolnišnica Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Slovensko društvo Hospic in Univerza v Novem mestu - Fakulteta za zdravstvene vede. Na posvetu bo vsak od partnerjev predstavil svoje videnje za razvoj mreže paliativne oskrbe in tudi predlogo za izboljšanje le- te.

V prilogi je najava dogodka, vabilo bo objavljeno naknadno.

 


Nazaj na: Izvajanje projektov