Napoved Javnega poziva 2012

slika1
Obveščamo vas, da Lokalna akcijska skupina Dolenjska in  Bela krajina, pripravlja Javni poziv za nabor izvedbenih projektov za Načrt Izvedbenih Projektov LAS, za leto 2012. Predmet javnega poziva bo nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev LEADER iz 4. osi (programa LEADER), v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Javni poziv bo objavljen sredi januarja 2012.
Lokalna Akcijska Skupina Dolenjska in Bela krajina

Nazaj na: Novice