Najava pozivov LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2020 in v začetku 2021

Najava pozivov LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2020 in v začetku 2021

Upravni odbor LAS DBK je na korespondenčni seji, dne 5. 11. 2020, sprejel pogoje zadnjih pozivov LAS DBK. Glede na to, da bodo razpisani »ostanki sredstev« po posameznih ukrepih se je strinjal s predlogom, znižanja vrednosti sofinanciranja projektov, tako najnižje iz 20.000,00 EUR na 10.000,00 EUR, kot najvišje iz 96.000,00 EUR na 30.000,00 EUR. Stopnja sofinanciranja za oba sklada ostane nespremenjena – 80 %. Skrajša se tudi priporočeno obdobje izvajanja projekta, in sicer iz dosedanjih 18 na 12 mesecev.

 

 

Priprava in objava 6. JP LAS DBK za sredstva ESRR

 • Predviden datum objave konec nov. 2020
 • Razpisana sredstva v višini cca. 209.554,49 EUR. Razpisana sredstva za izvajanje Ukrepov:

 1A – Razvoj novih podjetniških modelov, 3A – Zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami, 4A – Opolnomočenje skupin z manj priložnostmi za vključitev v družbo in razvijanje programov za socialno aktivacijo

 • Maksimalen odstotek/znesek sofinanciranja: 80% oz. 30.000 EUR/ projekt
 • Minimalni znesek sofinanciranja: 10.000 EUR/projekt
 • Obdobje izvajanja: 8 do 12 mesecev
   

 Priprava in objava 7. JP LAS DBK za sredstva EKSRP

 • Predviden datum objave jan. 2021
 • Razpisana sredstva v višini cca. 150.000,00 EUR (niso še izdane odločbe za projekte oddane na 5. JP LAS DBK, zato se vrednost še spremeni). Razpisana sredstva za izvajanje Ukrepov:

1B – Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področjih, 2B – Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

 • Maksimalna znesek sofinanciranja: 80% oz. 30.000 EUR/ projekt
 • Minimalni znesek sofinanciranja: 10.000 EUR/projekt
 • Obdobje izvajanja: 8 do 12 mesecev

 

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani LAS DBK. Zaradi razmer povezanih z epidemijo COVID 19 ne bomo organizirali delavnic, zato bomo za vsa vprašanja in predloge na razpolago na e-naslovu: lasbk@rc-nm.si. Osebni razgovori bodo možni po predhodnem dogovoru in seveda z upoštevanjem vseh zahtev NIJZ.


las_eksrp_esrr


EKIPA LAS DBK


Nazaj na: Novice