Najava javnih pozivov LAS DBK v letu 2019

Najava javnih pozivov LAS DBK v letu 2019

Upravni odbor LAS DBK je na svoji 10. seji potrdil terminski načrt objave JAVNIH POZIVOV LAS DBK v letu 2019. Takoj v začetku januarja 2019 bo objavljen 3. javni poziv za sofinanciranje projektov EKSRP, ki bodo kandidirali na razpisana sredstva ukrepov iz 2. in 3. tematskega področja.  

V začetku marca 2019 se predvideva objava razpisa za operacije sofinancirane iz sredstev ESRR. Razpisana bodo vsa sredstva za sofinanciranje ukrepov znotraj upravičenih tematskih področij.  

Sredi leta 2019 bo objavljen 4. javni poziv za sofinanciranje projektov iz sredstev EKSRP. Razpisano bo 1. in 4. tematsko področje iz Strategije lokalnega razvoja LAS DBK.

Konec leta 2019 bo LAS DBK pristopil k spremembi Strategije lokalnega razvoja. Ta bo vključevala relokacijo oz. prenos neporabljenih sredstev na ukrepe, kjer je bil interes večji.

Zadnji javni poziv LAS DBK v tem programskem obdobju bo objavljen spomladi 2020.

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

3 JP EKSRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JP ESRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 JP EKSRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREMEMBA SLR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Nazaj na: Novice