Najava 4. slovenskega podeželskega parlamenta

Najava 4 slovenskega podeželskega parlamenta

Na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja bo s partnerji Mreže za podeželje, katere član je tudi LAS Dolensjka in Bela krajina, organiziran 4. Slovenski podeželski parlament.

Okoli 300 predstavnikov slovenskega in evropskega podeželja se bo zbralo 21. in 22. septembra 2017 predvidoma v Novem mestu ali bližnji okolici. V prisotnosti vidnih predstavnikov strokovne in politične javnosti bodo razpravljali o aktualnih izzivih slovenskega podeželja s poudarkom na lokalnih ekonomijah. V desetih vsebinskih sklopih bodo iskali možnosti sobivanja podeželja in kmetijstva. Strokovno podporo programu nudijo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza podeželske mladine Slovenije ob finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in programa Europe for Citizens. Prijave za udeležbo bodo organizatorji zbirali od 1. avgusta do 10. septembra.

Glede na to, da je dogodek predviden na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, bomo aktivno sodelovali z organizatorji pri pripravi in izvedbi prvega dne dogodka, predvsem v delu, ki se nanašna na strokovno ekskurzijo, saj imamo na našem območju kar nekaj primerov dobre prakse izvedenih projektov s podeželja.

Več informacij o vsebini in prijavnica bo v prihodnjih dneh objavljena na spletnih straneh www.program-podezelja.si in www.drustvo-podezelje.si.


Nazaj na: Novice