Nadaljevalne delavnice Bela krajina

Nadaljevalne delavnice Bela krajina

Spoštovani,

z letom 2015 se začenja novo programsko obdobje za izvajanje pristopa Leader/CLLD in s tem tudi začetek vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev statusa lokalne akcijske skupine (LAS). Pripraviti moramo novo Strategijo lokalnega razvoja, vzpostaviti partnerstvo, formirati organe LAS, določiti prioritete. Vse to pa nam ne bo uspelo brez pomoči prebivalcev iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina.

Vabimo vas, da se udeležite nadaljevalnih delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja Bele krajine. Cilj nadaljevalnih delavnic je projektne ideje dopolniti s posameznimi aktivnostmi, finančnim in terminskim načrtom ter poiskati potencialne partnerje projektne.

Delavnice bodo organizirane po tematikah. Udeležite pa se lahko delavnice tudi izven svoje občine.

Metlika

Tematika delavnice: Ustvarjanje novih delovnih mest

Kraj delavnice: Mladinski center Metlika

Datum delavnice: 18.5.2015

Ura delavnice: 19.00

Vinica

Tematika delavnice: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Kraj delavnice: Dom krajanov Vinica

Datum delavnice: 19.5.2015

Ura delavnice: 19.00

Semič

Tematika delavnice: Osnovne storitve na podeželju

Kraj delavnice: Kulturni center Semič

Datum delavnice: 1.6.2015

Ura delavnice: 19.00

Črnomelj

Tematika delavnice: Večja vključenost mladih in žensk in drugih ranljivih skupin

Kraj delavnice: Dijaški dom Črnomelj

Datum delavnice: 2.6.2015

Ura delavnice: 19.00

Teme delavnic:

Ker želimo izdelati Strategijo lokalnega razvoja, ki bo odražala dejanske potrebe okolja, pa tudi možnosti in sposobnosti, da jih realiziramo, vas vabimo, da se nam pridružite.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da nam vašo prijavo sporočite na e-naslov: gregor.jevscek@ric-belakrajina.si , vsaj tri dni pred izvedbo delavnice, ki se je želite udeležiti.


Nazaj na: Novice